הדרך לגהנום מרוצפת בעבודת פרך של קורבנותיהם של האנשים הטובים מדי

53110אני בעד זכויות אדם. כל אדם שהוא. אני מאמינה ברעיון שכל אדם נולד בצלם, לא צלמו של אל שאני לא מאמינה ביכולת הבריאה שלו (אם כי בקיומו לא ניתן שלא להאמין מהיותו קיים בתודעה ההאנושית הקולקטיבית ומשום כך הוא מייצר מציאות בעולם הממשי- מציאות מעשי ידי אדם המאמינים בו)

אני דוגלת ברעיון, שמן הראוי הוא, שכבודו, חירותו, חייו ורכושו של אדם ראויים להיות נשמרים תמיד ובכל מצב , ושאין לאיש רשות לגזול מאדם את הזכויות הללו.

אני גם מצדדת, כמובן, ברעיון שלבני אדם אמורים להיות ערכים משותפים, ואוניברסליים, המושתתים על רעיון החירות האישית כחתירה תמידית אחר אושרו, תוך קיום מכובד בחברה, תחושת ביטחון אישי ושיוויון בין כל אדם ללא הבדל גזע, מין, לאום, דת, העדפה מינית, מיגדר לא בינארי וכל סוג אחר שקיים או שימציאו אי פעם.

אני חושבת שמובן מאליו שרצוי שהאנושות תתנהל מתוך רצון טוב אוניברסלי בהתאם לערכים אלו.

אני חושבת, בנוסף, שערכים חייבים להיות מושתתים על הגיון , מוגדרים היטב, לא סותרניים ומתואמים למציאות שבה הם מתקיימים

אני מאמינה שיש להכיר את הקיים, ולחשוב על רעיונות לשפר אותו. ואני מאמינה שהדבר החשוב הנוסף הוא לדעת להבחין בין השניים, הרצוי והמצוי
—————–

בבואי לבחון אם ערכים אוניברסליים קיימים- אני מוצאת שאני עצמי לא מאמינה בקיומם של ערכים, שלאורך כל ההסטוריה האנושית היו נר לרגלי החברות השונות.

לפחות לא ערכים רצויים. אני מוצאת אוניברסליות בטריטוריאליות, ברכושנות, ברצון תמידי לשלוט ולדכא את האחר,בשנאת האחר -ולמעט זאת – אף ערך אחר שהיה קיים תמיד ובכל חברה

למעט האיסור על רצח, גילוי עריות וקניבליזם – אלו הם ערכים אוניברסליים יחידים ולכן יש להם שם מיוחד "טאבו". ואם כי היו חברות שהתנהלו ללא האיסור הנ"ל, הוא מספיק אוניברסלי

הבעיה עם רצח הוא, שרצח הוא הרג לא חוקי. וכל חברה מנסחת באופן שונה מהו הרג כן חוקי. במדינות מסויימות יש עדיין עונש מוות על פשע חמור, באחרות- נשים נסקלות למוות על שנאנסו. זה לא אוניברסלי .

ערכים אוניברסליים נוספים הם טריוויאלים, בדיוק משום שהם אוניברסליים. אין כל צורך לחקוק חוקים לאלץ הורים לאהוב את ילדיהם. זה אוניברסלי ובדיוק לכן זה לא ערך

ערך , מעצם טיבו, הוא רעיון שאינו מיושם אוניברסלית ולכן יש להנחילו באופן מלאכותי, לשם יצירת תרבות.

כל תרבות יוצרת את הערכים שלה , בשונה מתרבויות אחרות – מסיבות הסטוריות, דתיות, גאוגרפיות , פוליטיות ולפעמים סתם על דרך המקרה

לכן אין ערכים אוניברסליים אם היו, הם לא היו ערכים
———–
יתר על כן.

אם חברה מאמינה בקיומם של ערכים אנושיים אוניברסליים, כאשר יש בתוכה פרטים שלא דוגלים בקיומם של ערכים אלו, אלא דבקים בערכים הלא אוניברסליים של הדת או התרבות שלהם – עולות פה שתי אפשרויות:

או שאין אוניברסליות לערכים
או – שמי שלא דוגל בהם אינו בן אנוש

האפשרות הראשונה חייבת להיות נכונה מעצם כך שאני, כחלק מהאנודות, לא דוגלת באמונה בקיומם ,

האפשרות השניה מתירה השתקה, הדרה, מניעת חופש ביטוי ורצח המוני של אלו – שממילא אינם בני אדם אלא "בבונים" נטולי מוסר אוניברסלי.

לכן אני טוענת, שמי שמתעקש להתווכח עם ולו אדם אחד אחר – על כך שקיימים ערכים אוניברסליים – ואינו רואה שעצם אי ההסכמה סותרת את הרעיון – הוא אדם מסוכן לאנושות , שמקדם ביודעין או שלא – הוצאת בני אדם מכלל האנושות על סמך דעותיהם בלבד.

תפסת מרובה, לא תפסת
——————-

אני מאמינה ברעיון שזכויות אדם אמורות להשמר לכל אדם. אלא, שלא כולם סברים כך, וזה העולם שבו אני חיה עכשיו. מיליארד וחצי מוסלמים (כולל נשותיהם) לא מאמינים בזכויות אדם לאישה. די לי בכך כדי לקבוע, לא יעזור לי לדגול ברעיון זכויות אדם – כל עוד אין מי שיכול לאכוף אותם

מיליוני מוסלמים במרחב הזה לא מאמינים שליהודים יש זכות לחיות בכלל. ומשום שאני חושבת שגם ליהודים יש זכויות אדם, אני חושבת שצריך להיות כוח שישמר את הזכויות.
זו המדינה, שהעם כריבון שלה, העניק לה את הכוח להפלות לטובה את אזרחיה – על מנת לשמור על זכויותיהם לחיות, על חשבון הזכות של מוסלמים לקיים את דתם על פי הג'יהד – ולהרוג יהודים.

מכאן עולה ערך מהותי במושג "מדינה" : המנדט שניתן לה להפלות את אזרחיה לטובה על פני מוסר "אוניברסלי" שיוויוני, שלא רק שאינו קיים, אלא שתורות מוסר אחרות משלי – קוראות להרוג אותי בשל הלאום, הזהות והתרבות שלי , שלושה דברים שאני רוצה לשמר, בדיוק מאותה סיבה שאני לא רוצה שיכפו עלי את התרבות שאני לא חשה אליה זיקה – האיסלם – שחרט על דגלו לאלסם את העולם.
עוד ערך לא אוניברסלי

אפליית אזרחים לטובה מנוגדת למושג "זכויות אדם" . אלא שכל עוד אין בנמצא ערכים אוניברסליים – האפליה הזו היא קיומית, וגם אין שום הצדקה שלא תתקיים, משום שאין ערכים אוניברסליים כך שכל תרבות מחוייבת ורוצה לשמר את עצמה, ולהניח לאזרחיה לחיות על פי ערכיהם שלהם.

לחלופין, הענקת זכויות שוות לכל אדם – ללא קשר להיות אזרח, מסתנן, אוייב או בן תרבות שערכיה שונים באופן מהותי – מייתר לחלוטין את רעיון המדינה. משום שכאמור, מדינה קיימת על מנת להגן על הערכים שלה ולא על כך ביטוי של כל ערך שהוא.

עדיין ברור לנו, אולי, שמצוות הג'יהד אינה יכולה להיות מכובדת תחת חופש הדת. אבל גם אמור היה להיות ברור – שמחבל מאבד את מרבית זכויות האדם שלו כשהוא יוצא לרצוח .

מוסר, כפי שאני תופסת אותו, הוא הרצון לשמר עבור כל אדם כמה מהזכויות הבסיסיות שלו, אלא אם זה מגיע לפשרה עם הזכויות של האזרח. או אז הפשרה חייבת לבוא על חשבון זכויות אדם של הזר ולא של האזרח.

מוסר הוא גם השאיפה שלעולם לא לגרום סבל אנושי לא נחוץ. אלא, שלעיתים כן נחוץ לגרום סבל. ומיוחד- כדי למנוע אותו מהאזרח, שעליו מחוייבת המדינה להגן. היא אינה מחוייבת לאחר.
מדינה יכולה לגלות נדיבות, והכנסת אורחים, ולהרעיף מעט שפע, כבוד ויחס אנושי גם לאוייב. אבל בשום אופן אינה מחוייבת לכך מתוקף צו אנושי מוסרי אוניברסלי.
וכשזה בא על חשבון זכויות האזרח הבסיסיות, כגון הזכות לביטחון ולחיים – אסור לה להיות נדיבה כי אז אינה נוהגת על פי המנדט הניתן לה מהעם על פי חוזה שהוא האמנה החברתית שעל פיו כל אזרח מוותר על זכותו להגן על עצמו באלימות ולנקום באלימות – ובתנאי שהמדינה תעשה זאת למענו

מדינה שאינה עומדת בהסכם הבסיסי הזה אינה ראויה להקרא מדינה, וחובתו של כל אדם לשאת נשק ולהגן על עצמו ועל משפחתו להגן על רכושו לנקום את נקמותיו.

—————
את כל זה יודעים גם הוגי זכיוות האדם. אלו הם המרקסיסטים המהפכניים הראדיקליים שמבקשים לבטל את מדינות הלאום. והיה רצוי, שמי שהולך שבי אחר רעיונות יפים, יתן את הדעת לכך, שהרעיונות האלו משרתים את הגרועים שברעיונות. "ערכים אנושיים אוניברסליים" מובלים לרעיון שיש "תת-אדם" שמותר להדביר, ו"זכויות אדם" נועדו להביא למצב שבו מדינות תהינה מיותרות. . המקרה הישראלי משמעות הדבר היא – שלא יהיה צבא יהודי, החולק שותפות גורל עם יהודים להג עליהם במקרה של התפרצות כלבת אנטישמית ואם יש מדינה אחת בעולם, שאמורה להיות האחרונה מכל המדינות להצטרף לרעיון האנושות אחת ללא גבולות , וזו מדינת היהודים .

——–
לאלו, הטוענים להעדר מוסר של לאומנים ישראלים, ראוי שיתנו את הדעת – שעודף מוסר, בבחינת "תפסת מרובה" – הוא הכחדת המוסר והעובדה שאינם יודעים איזה רעיונות מפלצתיים הם משרתים, אינה פוטרת.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

יצירה של אתר חינמי או בלוג ב־WordPress.com. ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑

%d בלוגרים אהבו את זה: