הגיליוטינה שקטמה את ראשו של השמאל

הנה דוגמה נוספת לאוטו-אידיוטיזם שהשמאל נגרף אליו.
מגיע טמבל להפגנה עם מיצג גליוטינה, שמשמעו עריפת ראש המלך נוסח המהפכה הצרפתית. וטוען שהתכוון לדימוי של קוצץ סיגרים, אביזר שאכן נקרא "גיליוטינה" כי הוא נראה כמו גילוטינה ופועל מכאנית כמו גיליוטינה, וכך שייצוג שלו הוא ייצוג של גיליוטינה. 

המבנה של ההלצה, על פיה שייקספיר לא כתב את המחזות שלו, אלא אדם אחר, שגם לו קראו שייקספיר, שחי באותה תקופה -מתגלמ פה, ברצינות הפעם.
לא ייאמן…
כמו שהצביע חברי יובל שגב  ניסיון ההתחכמות הוא לומר שזו אינה מקטרת אלא ציור של מקטרת…
כשאני חוזרת ואומרת שצריך להחזיר את ההגיון לשיח, גם אני לא חשבתי שהיה אפשר להגיע למצב שבני אדם יצליחו להכשל גם בכלל הראשון של הלוגיקה של אריסטו, חוק הזהות, שעל פיו דבר זהה לעצמו.
————————
אישית, אני חושבת שכל העיסוק בדימויים אינו אלא הבל הבלים. אלא שלא בדעתי עסקינן, אלא בתופעה שהיא חלק מתוך שיח מתמשך בחברה הישראלית, שהתחיל מהאשמת נתניהו, וכל מחנה הימין – ברצח רבין. זאת, בשל "הסתה" – שעיקרי הם דימויי של ארון קבורה עליו כתוב "ארון הקבורה של הדמוקרטיה" ותמונה רבין במדי אס-אס.
וזה הקונטקסט של הפנומן הזה שצריך לדבר עליו לא על פי דעתי שלי אלא לשיטתו של השמאל, שגם הוליד את הספסימנט העלוב הזה שהפוסט האפולוגטי הנלעג שלו מופיע כאן:
25660005_10155876273562969_2004042642686739514_n
—————————-
לכן הבה נקח ברצינות רבה את הטענה של השמאל ששני הייצוגים בהפגנה דאז הובילו לרצח רבין. שאם לא כך, זה שומט את כל המיתוס כאילוההסתה מבית מדרשו של נתניהו הובילה לרצח רבין, וממילא, מאחר שנתניהו ממעט מאד להשמיע עצמו בציבור, אין שום עילה לטעון שדבריו (המעטים)- מסוגלים להסית מישהו.
——————————–

ולכן, בשפתו של השמאל, נערוך ניתוח סמיוטי השוואתי, לשפת הדימויים:

ארון הקבורה, כייצוג של רעיון המבנה עצמו לתוך התודעה, שולח את המסר הבא: 'רבין קבר את הדמוקרטיה'. בכך אין שום הנעה ישירה לפעולה כלשהי.
 
לעומת זאת, תמונה של רבין במדי אס אס – שולחת את המסר: 'יש לשנוא את את רבין כמו ששונאים את הצוררים הגרועים ביותר'. וזו כבר פעולה על הרגש שהיא כן הנעה לפעולה אלימה. ועל כן, נשא התמונה, אבישי רביד איש השב"כ שנשלח להתסיס בדיוק לכך- אשם בהסתה שיש בה כוונה להניע לאלימות.
מוזר, עם זאת, שהשמאל "לא שוכח ולא סולח" כבר 20 שנה לנתניהו על ההסתה הזו, גם לאחר שהתברר שכל כולה בושלה בשב"כ דווקא, שמפקדיו העליונים היו פרס, ורבין עצמו.
————————-
 
דימוי של גיליוטינה (או "גיליוטינה" שהיא דימוי של קוצץ סיגרים, שהוא דימוי של גיליוטינה) – נקשר בראש ובראשונה לסמל המהפכה הצרפתית, בה ערפו את ראשי המונרכים המושחתים. והקריאה לאלמות ברורה כבדולח.
זוהי קריאה ברורה להמהפכה, וכידוע "אין מהפכה ללא טרור " כדבריו של רובספייר. על כן,אם אכן דימויים יש בהם כדי להניע לפעולה, אז דימוי של גיליוטינה הוא הסתה ישירה למהפכה אלימה על ידי רצח אנשי שלטון והטלת טרור על העם.
—————–
אין שום ערך לטענה האווילית של "כוונת האמן", בעידן "מות המחבר". הסתה נמצאת אך ורק באופן שבו היא מתפרשת על ידי מוסת פוטנציאלי.  והלוא, לא רק ייצוגים אמנותיים כפופים לכלל האומר, שהפרשנות היא מהות הייצוג – אפילו אהרון ברק מבסס את הפרשנות, כמהות השיפוט  בניגוד ללשון החוק. ומאחר שגיליוטינה היא גילוטינה, ובמיוחד , בככר – מדובר לשיטתו של השמאל – בהסתה לרצח ראש ממשלה
————————————
עד פה, טמטומו של היוצר. מכאן, לרשעותו וחוסר היושרה שלו. לטענתו, אף אחד לא היה יכול לפרש את היצירה שלו כקריאה לאלימות (וזה – לא נכון) אבל בנוסף, הוא מצא את ה"אשמים" האמיתיים: "מי שמצביע עליהם כדי לשלח אתכם כלפי".
 
ואם כן, ידידי הכסיל. אני מצביעה עליך כיוצר הדימוי ועתה יש לך עניין איתי. אלא שאני חושדת שכוונתך היתה לרמז שנתניהו עצמו , בשעה שראה את המפגן התמים שלך, בחר לשלוח את ההמונים הנבערים והמוסתים שלו לפרש 'לא נכון' את היצירה, וזאת מאחר שידוע לכל שנתניהו מסית ומשסה, לראייה, הוא אותו אדם שאנחנו מאשימים אותו בהסתה על ידי דימויים כמו ארון קבורה ותמונת רבין במדי אס אס.
 
אלא, כמובן, שאם דימוי הוא רק דימוי, אזי נשמט הטיעון שביבי מסית. (ממילא הוא נשמט מאחר שלא ביבי היה אחראי לו )
 
אבל אם ביבי מסית , אז הדימוי שלך אף הוא מסית לאלימות ורצח וכפי שהראתי בניתוח הסמיוטי שלי – ברמה גבוהה בהרבה מדימוי ארון הקבורה
 
—————————
בנוסף, עולה פה כל איוולת המחשבה המעגלית של השמאל, נטולת עקרון ההפרכה:
אם מחנה השמאל מצביע על מחנה הימין כפועל באופן פסול, אזי מחנה הימין פסול .
אבל, אם מחנה הימין מצביע על מעשה פסול בשמאל – עצם ההצבעה על כך היא עוד אשמה המוטלת לפתחו של מחנה הימין, נוסח: כל המסית כנגד מסית – מסית…
——————–
לא הייתי טורחת להתעכב על תשוש מוח אחד נטול כל חשיבות אלמלא היה ייצוג כה צרוף של הכשל המוסרי והקוגנטיבי של השמאל כולו:
1. העדר ההגיון הבסיסי ביותר שקיים בנמצא: ביטול חוק הזהות של אריסטו (דבר זהה לעצמו. ייצוג של מקטרת היא ייצוג של מקטרת. מה שנראה כמו גיליוטינה, הוא יצוג של גיליוטינה, גם אם הוא ייצוג של קוצץ סיגרים המעוצב כגיליוטינה)
2. העדר קריטריון שיפוט אחיד ואובייקטיבי: לעתים סיגר הוא עילה לרצח, ולעיתים סיגר הוא רק סיגר . תלוי מאיזה מחנה הגיע הסיגר
3. לאור זאת: העדר יושרה בסיסית: כשימין אשם – הוא אשם.
כשהשמאל אשם, הימין אשם ב"הצבעה" על כך.
כך יוצא, שמסית לרצח מתלונן על כך שמסיתים נגדו על כך שהוא מסית…
 
————————–
ורק עתה אני מתפנה לומר את דעתי האישית.
אין בעולם מייצג שיש בו כדי להביא ולו ישראלי אחד לכדי פעולה ממשית לרצח ראש ממשלה. ההבלים האלו חייבים היו להפסק על המקום. לפני 22 שנה.
אבל, לא רק שהם לא נפסקו, הם הפכו לכלי עיקרי להשתלחויות חסרת רסן בראש הממשלה, למרות שאפילו גם אם היה בהם כדי להוביל לרצח, הרי הוכח, שלא היה לו קשר אליהם.
ומאחר שההסתה הזו, שהגיע מכל ראשי מרצ והעבודהשנה אחרי שנה, בתגבור אמצעים לתקשורת המונים, בליבוי השטנה הנאחזת בשטות מוחלטת כעילה, תוך פמפום תמידי של הרעל השקרי היישר לסלון ביתם של אזרחים תמימים , תוך הבניית התפיסה השקרית כאילו ראש הממשלה מסית ומשסה (והנה, דוגמה לתוצר שטיפת המוח נמצאת ממש בפוסט של המהפכן הצרפתי חולה הרוח) – זו – כן בבחינת הסתה בוטה, שיסוי ושיסוע.
————————–
אניי מאשימה, איפא, את מנהיגי השמאל ואת התקשורת בליבוי שטנה תמידית, בשיסוי כנגד ראש המממשלה וכל מחנה הימין ובשיסוע העם. ובמקרה הזה להבדיל מהאשמות הנלעגות של רפה השכל – האשמה שלי מבוססת על עשרות ומאות אלפי אמירות בתקשורת ההמונית -שכל כולן נועדו ללבות שטנה למטרת הנעה לפעולה אלימה.
ועל הדרך, כדי להצליח בכך, היה נחוץ להביא את הציבור לכלל טמטום מוחלט של השכל, כמו שאנחנו רואים למרבה הצער, בדוגמה של יוצר "קוצץ הסיגרים" ותגובתו הטפשית
——————–
כהערת אגב. אפרופו טמטום: כמה מחברי בשמאל טוענים שהימין מנסה להציג את ההפגנה ברוטשילד על פי קומץ לא מייצג, כדי לטעון שזו הפגנה של עוכרי ישראל ולא כנגד המטרה האמיתית – ביעור השחיתות. על כך אומר רק, שאם בהפגנה מתקיימים לצד גיליוטינה, גם שלטי BDS , קריאות 'מוות לציונות', קריאות ססמאות של חמאס, קריאות "נאצים" לשפי פז מהמאבק למען השכונות, קריאות כנגד ישראל כמדינה יהודית, שמאלן סביר היה אולי מתחיל להרהר ברעיון, שאולי דווקא זו הסיבה האמיתית, ורק לו, סיפרו אחרת…
————————-
הצטרפו לקבוצת החשיבה פורום קפה שפירא במאבק הנואש להשיב את ההגיון לשיח, ולהביא מזור לאחינו הסובלים מטמטמטם אוטו-אידיוטית, שהיא האופן שבו מנהיגיהם הטעינו בהם תכנים של טמטום מתודי והרסו להם את כלי החשיבה הבסיסיים ביותר.
———————————

2 תגובות בנושא “הגיליוטינה שקטמה את ראשו של השמאל

הוסיפו את שלכם

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

יצירה של אתר חינמי או בלוג ב־WordPress.com. ערכת עיצוב: Baskerville 2 של Anders Noren.

למעלה ↑

%d בלוגרים אהבו את זה: